• GRATIS VERZENDING
  • AANBEVOLEN DOOR MAKE-UP ARTIESTEN

Disclaimer

Disclaimer voor www.beebeecosmetics.com

Luxury Supply B.V. (Kamer van Koophandel: kvk), hierna te noemen Luxury Supply B.V., verleent u hierbij toegang tot www.beebeecosmetics.com ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Luxury Supply B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Luxury Supply B.V. spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Luxury Supply B.V..

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Luxury Supply B.V..Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Luxury Supply B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Luxury Supply B.V..

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Luxury Supply B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.